Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Khám thai bằng bhyt công ty cấp thì được hưởng chế độ là bao nhiêu % ạ

Trả lời:

(30-01-2023 12:46)

Chào em , khám thai BHYT em phải xin gíấy chuyển tuyến lên Hùng Vương , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt cho phép , xin cám ơn 

KTV.Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác