Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Khám tiền hôn nhân có khám vào thứ 7 không ạ?

Trả lời:

(21-05-2024 17:34)

Chào bạn! Có khám vào sáng thứ 7 bạn nhé! Nhận đăng ký đến 10g30.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác