Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Kính chào bác sĩ, e mới mổ lần 2 được 5 tháng thì khi nào e có thể đặt vòg tránh thai được và sẽ đặt vào ngày kinh thứ mấy ạ,e có cần phải đi khám phụ khoa trước không hay ngày đi đặt e khám lun ạ, e xin cảm ơn

Trả lời:

(18-03-2024 22:23)

Chào bạn! Trường hợp bạn mổ lần 2 được 5 tháng thì bạn có thể đặt vòng tránh thai sẽ đặt vào ngày kinh thứ 3 nếu đã có kinh trở lại, trường hợp chưa có kinh bạn vẫn có thể đặt vòng. Bạn sẽ được bác sĩ tư vấn, thăm khám trước khi đặt vòng, thủ thuật này bạn sẽ được làm trong ngày đến khám nếu đủ điều kiện. Bạn mang theo căn cước công dân đến lầu 3 khoa Kế hoạch hoá gia đình lầu 3 dãy H để được tư vấn kỹ hơn.

Trân trọng.

HS. Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác