Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương

Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương

Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương

Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương

Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương
Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Kính nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp em, em nhập viện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 05/01/2024. Nhờ Anh/Chị cho em xin bệnh án và lý do cụ thể nhập viện theo yêu cầu của bệnh viện từ ngày 27/12/2023 để em làm nộp cho cty bảo hiểm bồi thường. Em cảm ơn. Trân trọng!

Trả lời:

(11-03-2024 14:07)

Chào chị,
Bệnh viện sẽ thực hiện cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án cho chị. Chị vui lòng thực hiện điền thông tin theo link hướng dẫn sau: https://bvhungvuong.vn/danh-cho-benh-nhan/huong-dan-cung-cap-ban-tom-tat-ho-so-benh-an-danh-cho-benh-nhan
Lưu ý: phần nội dung yêu cầu chị vui lòng điền chi tiết các nội dung chị cần bệnh viện cung cấp.
Trân trọng!

HS Trần Trang Đài

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác