Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Mình có một giấy hẹn lấy kết quả xét nghiệm nhược giáp bé + kết quả tầm soát 55 bệnh rối loạn chuyển hóa. Cho mình hỏi có thể ghé lấy kết quả vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật không ạ? Và đến phòng/khu vực nào để lấy?Xin cám ơn

Trả lời:

(09-05-2024 18:45)

Chào bạn1 Sau sinh một tháng bạn sẽ tái khám mẹ và bé sau sinh! Tại thời điểm này bạn có thể kết hợp đến khám và lấy kết quả cho bé tại khu vực khám nhi nhé! Bạn vui lòng đến trong giờ làm việc của khoa nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác