Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương
Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Mình muốn đặt lịch khám hiếm muộn trực tuyến

Trả lời:

(05-04-2024 17:50)

Chào bạn! Bạn có thể đến đăng ký và tư vấn khám hiếm muộn tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện Hùng Vương, vui lòng đến trực tiếp đăng ký, không áp dụng đặt hẹn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác