mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương

mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương

mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương

mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương

mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương
mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: mình ở bình phước mà sinh ở bệnh viện hùng vương thì được hưởng bhyt bao nhiu %,chi phí sinh thường ở bệnh viện hùng vương mình cần chuẩn bị khoảng bao nhieu ak

Trả lời:

(13-05-2024 12:53)

Chào em, trường hợp nhập viện sanh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến 80 % trong danh mục bhyt chi trả, tạm ứng sanh nhà nước từ 6.000.000 đến 7.000.000, sanh dịch vụ 10.000.000 đến 18.000.000 đ, trong quá trình nằm viện phát sinh chi phí thì em tạm ứng thêm nhe, xin cám ơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác