Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Mình tên Trương Tuyết Nhi, sinh ngày 21/05/2002 lúc 10h10, mã số trên sổ sức khỏe là HV02058110. Mình muốn tra cứu nhóm máu thì có thể xem ở đâu ạ?

Trả lời:

(29-04-2024 13:26)

Chào em! Em cần hỗ trợ thông tin về giờ sanh có thể liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện theo địa chỉ email: bvhv.khth@gmail.com để được hỗ trợ. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác