Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương

Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương

Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương

Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương

Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương
Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970 - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Mong các anh chị phòng tư liệu tra hồ sơ sinh của sản phụ Lư Huệ Châu sn 1970

Trả lời:

(11-12-2023 16:00)

Xin chào chị, hiện tại bộ phận lưu trữ của Bệnh viện không còn lưu trữ dữ liệu hồ sơ năm 1970. Bệnh viện thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009: Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú được lưu trữ ít nhất 10 năm. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác