ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương

ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương

ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương

ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương

ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương
ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: ngày 24/12 /2022, em có dẫn bạn của em đi khám phụ khoa và có đăng ký xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn sau 3 tuần có kết quả. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là tuần thứ 4. Không biết bên phía bệnh viện có hình thức tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến không ạ? Vì đợi kết quả xét nghiệm từ bưu điện sẽ khá lâu.

Trả lời:

(27-01-2023 12:14)

Chào bạn!

Nếu bạn có đăng ký dịch vụ bưu điện sẽ được gửi về nhà. Nếu không có đăng ký mời bạn trở lại phòng khám lấy kết quả 

Thân ái

BS.Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác