Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương
Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Nhờ bệnh viện tư vấn giúp mình những mục này với .1. Giá cho gói khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho 1 cặp (bao gồm khám và xét nghiệm tổng quát , sinh sản )2. Trước khi đi khám có cần lưu ý những vấn đề gì không ?3 . Có được ăn sáng trước khi đi khám không ?4. Quy trình đăng ký khám như nào ạ ?5. Bệnh viện có khám ngày chủ nhật không ạ ?6. Việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân có được dùng thẻ bảo hiểm không ạ ?

Trả lời:

(03-04-2024 14:14)

Chào bạn! Chào bạn! Bạn có thể đến đăng ký khám và tư vấn khám tiền hôn nhân tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện Hùng Vương (đến trực tiếp đăng ký, không áp dụng đặt hẹn). Chi phí khám cho hai vợ chồng khoảng 6,5 triệu bạn nhé.  Nên sắp xếp đi từ thứ hai đến thứ sáu, chủ nhật không làm việc bạn nhé. Khi đến khám bạn ăn sáng bình thường. Không áp dụng BHYT bạn nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác