Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương

Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương

Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương

Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương

Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương
Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Phá thai bằng thuốc thai 5.5 tuần toàn bộ chi phí bao nhiêu tiền?

Trả lời:

(21-04-2024 15:28)

Chào bạn! Chi phí phá thai bằng thuốc 5.5 tuần là 950.000 đồng, chưa tính tiền công khám và siêu âm trước khi thực hiện dịch vụ. Bạn đến lầu 3 khoa KHHGĐ, lầu 3 dãy H từ T2 đến T7 để được tư vấn kỹ hơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác