thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương

thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương

thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương

thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương

thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương
thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: thưa bác sĩ, vợ chồng em đã thả 6 tháng nhưng chưa có con. vợ chồng em muốn khám sức khỏe tổng quát kiểm tra cơ thể 2 vợ chồng xem vấn đề sinh sản khi nào có bầu thì chỉ phí khám như thế nào

Trả lời:

(07-12-2023 22:38)

Chào bạn! Hai vợ chồng có thể đến khám kiểm tra tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện bạn nhé. Chi phí khoảng 6 triệu đến 6,5 triệu cho hai vợ chồng. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác