Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương
Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995 - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tôi có làm thất lạc sổ sức khỏe của con tôi là bé Phạm Ngọc Phương Linh sinh ngày 20-8-2021 tại bệnh viện Hùng Vương. Hiện tôi muốn trích lục lại sổ sức khỏe của bé có được không? Tôi tên Đinh Thị Thanh Phương sinh ngày 05/12/1995

Trả lời:

(03-12-2023 21:07)

Thân chào mẹ bé, mẹ bé cho bé đến khám tại phòng khám nhi BV Hùng Vương, mẹ bé nhớ khai thông tin, đăng ký mua sổ mới, nhân viên phòng khám sẽ trích lục lại cho bé những mũi vaccin đã tiêm. Sau đó, Bs sẽ khám sàng lọc và tiêm các vaccin còn thiếu. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác