Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương
Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tôi dự đinh sinh con tại bệnh viện vào khoảng tháng 5, do là sinh bé thứ 3 và do là sinh mổ nên tôi muốn triệt sản luôn được không ạ. Và xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu.

Trả lời:

(13-03-2024 14:49)

Chào bạn! Khi bạn trên 35 tuổi, đã có đủ con và có sự đồng ý của người chồng, bạn có thể đăng ký triệt sản khi nhập viện sinh bé. Chi phí sẽ nằm trong phần tạm ứng nhập viện sinh của bạn nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác