Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương
Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tôi muốn đặt lịch khám kế hoạch hóa gia đình(đặt vòng tránh thai) thì đăng ký như thế nào?

Trả lời:

(25-04-2024 09:03)

Chào bạn! Khoa Kế hoạch hoá gia đình của bệnh viện không áp dụng đặt lịch hẹn. Bạn vui lòng đến trực tiếp khoa để đăng ký nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác