Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương
Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi giá khám nội tiết tố nữ bao gồm xét nghiệm chỉ số AMH là bao nhiêu ạ? Đến Bệnh Viện Hùng Vương thì vô khoa nào khám ?TRân trọng cám ơn !

Trả lời:

(18-03-2024 11:17)

Chào chị! Chị đến bệnh viện Hùng Vương, tòa nhà Bách Hợp, đăng ký khám tiền mãn kinh. Chị được làm một số xét nghiệm của tiền mãn kinh không chỉ có AMH. Chi phí được niêm yết, chị có thể trả qua tài khoản

Chi phí tạm ứng khoảng 3.500.000.

Trân trọng

BS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác