Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Trong phần bảng giá có 2 cột giá em thắc mắc: giá thu phí và giá dịch vụ. Có phải khi không sử dụng bhyt thì mình sẽ trả tiền theo 1 trong 2 mục này không ạ? Em tính đi khám không dịch vụ, không bhyt thì các mức giá khám chữa bệnh được áp dụng đối với em là giá thu phí đúng không ạ?

Trả lời:

(03-03-2024 14:13)

Chào em , khi em đăng kí khám không sử dụng bhyt  khám tại khu nhà nước thì mới tính theo giá thu phí , khu khám nhà nước ở tầng trệt tòa nhà Cát Tường , trong quá trình khám có những chỉ định cận lâm sàng trong thông tư không có giá thu phí ( như siêu âm màu , siêu âm 4D , xét nghiệm bệnh down ...) người bệnh phải thanh toán giá dịch vụ , xin cám ơn 

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác