Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Trước tết em làm việc tại Bình Dương nên BHYT do cty chọn ở Bệnh Viện đa khoa Bàu Bàng. Hiện tại em đã về TPHCM làm việc, em muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì có cần chuyển tuyến không hay phải mua bảo hiểm mới ạ. Em xin cảm ơn

Trả lời:

(19-03-2024 09:05)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến , bệnh viện kiểm tra thẻ BHYT nếu hợp lệ thì vẫn giải quyết cho em hưởnng bhyt nhe , xin cám ơn 

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác