Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương

Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương

Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương

Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương

Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương
Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tư vấn giúp mình gói khám tiền sản cho 2vkck.

Trả lời:

(18-11-2023 22:21)

Gửi bạn thông tin khám tiền sản nhé
1/ Nữ:
- Nếu chưa quan hệ tình dục: Gồm các xét nghiệm nhiễm trùng như HIV, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, giang mai, Rubella, glucose máu, huyết đồ, nhóm máu, AMH máu, Prolactin máu, khám và siêu âm.  Giá là khoảng 2,6 triệu.
- Nếu đã có quan hệ: chi phí trên cộng thêm khoảng 1,4 triệu do phải lảm thêm xét nghiệm Pap’s tìm tế bào ung thư và xét nghiệm PCR tìm các tác nhân nhiễm trùng tại cổ tử cung.
2/ Nam: Tinh trùng đồ, HIV, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, giang mai, tổng phân tích Nước tiểu, huyết đồ, nhóm máu. Tổng tiền của Nam khoảng 1,5 triệu.
Thời gian khám: Vào bất cứ ngày nào của chu kỳ kinh cũng đều được hết. Tuy nhiên tốt nhất là vào ngày kinh thứ 6.

Trân trọng

BS Lý Thái Lộc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác