Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Vợ em siêu âm có thai được 5 tuần và có tim thai, nhưng qua tuần thứ 6 siêu âm lại không có tim thai ạ. Em xin hỏi bác sĩ trường hợp này tại sao vậy ạ

Trả lời:

(26-01-2023 15:08)

Chào bạn!

Siêu âm thai 5 tuần thường chưa xác định rõ tim thai . Nên đưa vợ đến Bv chuyên khoa sản de xác định lại Tim thai bé 

Thân ái

BS.Hoàng Thị Thanh Thảo

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác