Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Vợ tôi dự sanh dự kiến 30/4/2023, sanh mổ lần 3, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ sanh mổ lần 3 ở bệnh viện , trọn gói là chi phí bao nhiêu, xin cám ơn.

Trả lời:

(26-01-2024 13:56)

Chào bạn, Bệnh viện không áp dụng trọn gói chi phí sinh, chi phí sẽ thanh toán theo thực tế sử dụng mỗi trường hợp. 
- Khi nhập viện bạn sẽ lựa chọn 1 trong 2 hình thức sinh và đóng tạm ứng theo hình thức đó.
Bạn tham khảo chi tiết tại đây 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OJLrz2vTqH4tvDrgoSYn8wXWO10Bz4gn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác