Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Vừa đi khám thai về , khi đo độ mờ da gáy bs bảo k thấy dược r sieu âm dầu dò vê lại ra dịch nâu là sao v ạ

Trả lời:

(27-01-2023 11:52)

Chào bạn!

Nếu dịch vàng nâu thi không sau, có thể hiện tượng tiết dịch viêm của âm đạo 

Thân ái

BS.Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác