Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào! Hiện em đang mang thai được 31 tuần, con lần 3. Hai lần sinh mổ trước là năm 2014 và 2018, và hiện tại em đang khám theo dõi hoàn toàn tại BV Hùng Vương . Lần mang thai lần 3 này em bị cổ tử cung ngắn và khâu eo lúc 22 tuần. Cho em hỏi lần 3 này em muốn sinh tại BV Hùng Vương thì có được lựa chọn hình thức sinh mổ hay thường khi nhập viện không hay theo sự chỉ định của BS tại BV? Xin cảm ơn

Trả lời:

(22-02-2024 09:37)

Chào em, mình có khâu eo cổ tử cung để dự phòng sanh non nên mình sẽ cắt chỉ khâu eo khi 37 tuần hay khi có chuyển dạ nhé. Khi thai đủ trưởng thành trong trường hợp của em sẽ mổ sanh vì có vết mổ cũ 2 lần

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác