Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào Anh/ChịDo sắp kết hôn nên vợ chồng em muốn đăng ký khám tiền hôn nhân. Em có 2 câu hỏi muốn được giải đáp:1. Khám tiền hôn nhân có 1 loạt các xét nghiệm cần, nhưng bọn em cũng vừa được khám sức khỏe tổng quát hằng năm tại cơ quan công tác. Nên em có thể mang các kết quả xét nghiệm theo để bỏ qua các xét nghiệm đã làm được không ạ?2. Do ở xa Tp.HCM nên không biết em có thể đăng ký lịch khám trước qua điện thoại hoặc email được không?Em xin cảm ơn!

Trả lời:

(04-12-2023 13:27)

Chào bạn. Khi đến khám tiên hôn nhân, bạn vui lòng mang theo các hồ sơ đã khám, sẽ có chỉ định thực hiện phù hợp. Hiên tại khám tiền hôn nhân chưa áp dụng đặt lịch hẹn bạn nhé. Vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại khoa. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác