Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào bác sĩ, em muốn khám phụ khoa và làm những xét nghiệm về cổ tử cung như HPV chẳng hạn, em muốn khám dịch vụ thì chi phí bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(16-01-2024 07:31)

Chào bạn. Bạn chuẩn bị khoảng 1.900.000 đến 3.000.000 nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác