xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương
xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: xin chào bác sĩ,e sinh thường đến nay đã được 11 ngày,nhưng e vẫn còn đau ngay vết khâu tầng sinh môn,và khi e dùng khăn giấy để dặm thì thấy có 1 cọng chỉ màu trắng đục kèm theo dịch màu trắng đục,có phải em đã bị nhiễm trùng k ạ,vì e k sốt,e chỉ thấy đau vùng vết thương thôi,em cám ơn

Trả lời:

(23-04-2024 12:56)

Xin chào em, với tình trạng vết may như mô tả, em nên đén BV để được thăm khám và điều trị cụ thể. Xin chào em.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác