Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào Bác sĩ,Em có tham gia BHYT và thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Long, vậy khi khám hoặc sanh tại bệnh viện em có được sử dụng cả 2 loại thẻ không? Ý em là các dịch vụ nằm trong phạm vi chi trả BHYT sẽ được BHYT thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thẻ bảo lãnh viện phí thanh tiếp sau ạ!Em cảm ơn!

Trả lời:

(23-01-2024 16:04)

Chào em , khi nhập viện điều trị nội trú hiện tại em chỉ được sử dụng 1 trong 2 loại bảo hiểm ( bhyt hoặc bảo hiểm tư nhân ) , nếu bảo hiểm tư nhân của em có hợp tác kí hợp đồng với bệnh viện Hùng Vương thì bệnh viện mới xác nhận bảo lãnh viện phí , xin cám ơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác