xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương

xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương
xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: xin chào bác sĩxin hỏi làm xét nghiệm kết quả xét nghiệm sắc thể karyotype cho vợ chồng tiền hôn nhân thì bao lâu có kết quả?

Trả lời:

(21-11-2023 19:04)

Khoảng 3-4 tuần mới có kết quả nhé. Trân trọng

BS Lý Thái Lộc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác