Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào Bệnh Viện Hùng Vương, cho mình hỏi là nếu khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ ?

Trả lời:

(21-03-2024 09:31)

Chào bạn! Bạn chuẩn bị tạm ứng khi đăng ký khám dịch vụ từ 600.000 đến 1.900.000 nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác