Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào bs. Em dang mang thai 18 tuần. Ngày dự sanh là 6/5/2024. Em có bhyt ở 175. Nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương và không có giấy chuyển viện. vậy có sử dụng bhyt được không ạ. Nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm ạ. Nhờ bs giải đáp dùm ạ. Xin cảm ơn

Trả lời:

(04-12-2023 08:01)

Chào em, trường hợp nhập viện sanh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến, mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả, xin cám ơn

Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác