Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào .e năm nay 32tuoi đã sinh đủ 2con 1trai 8 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi cả 2, đều sinh mổ. Vì bị tiền sản giật.. không có kế hoạch đẻ nữa nên muốn thắt ống dẫn trứng.cho e hỏi có được không .chi phí bao nhiêu . và nằm viện bao nhiêu ngày.e cảm ơn bác sĩ a.

Trả lời:

(22-02-2024 10:52)

Chào bạn! Bạn đến lầu 3 dãy H khoa Kế hoạch hóa gia đình để được bác sĩ thăm khám và tư vấn kỹ hơn các thủ tục trước khi nhập viện thực hiện triệt sản nữ. Các giấy tờ cần thiết bạn cần mang theo là bản chính và photo của Căn cước công dân của 2 vợ chồng, Giấy đăng ký kết hôn, bản sao giấy khai sinh của 2 bé. Chi phí tạm ứng nhập viện là 10 triệu đồng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác