Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin cho em hỏi em và vợ chưa đăng ký kết hôn mà đã có con. Hiện tại em muốn làm xét nghiệm adn cha con để nộp lên UBND để cấp giấy khai sinh cho bé. Bệnh viện mình có làm xét nghiệm ADN cha - con ko ạ? Với mức giá xét nghiệm adn bao nhiêu ạ, mình có tham khảo qua các website https://xetnghiemadnhcm.vn/, https://dnatestings.vn/, gentit mà giá cao quá ạ

Trả lời:

(10-03-2024 10:18)

Chào bạn! Bệnh viện Hùng Vương không có dịch vụ này. Bạn có thể tham khảo bệnh viện Huyết học TP.HCM nhé.

Trân trọng

KTY Đặng Lê Dung Nghi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác