Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA" - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương thân mời các bạn tham dự chương trình tư vấn các biện pháp ngừa thai cùng chuyên gia, với chủ đề "NGỪA THAI HIỆU QUẢ VÀ HƠN THẾ NỮA"

- Thời gian: 11:30 – 13:00, thứ tư 31/05/2023

- Chuyên gia: PGS. TS. BS. HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

-  Điều phối chương trình: DS. Huỳnh Ngọc Dương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Dược học Việt Nam

Chương trình là cơ hội tốt để các bạn chia sẻ các mối quan tâm khi lựa chọn và sử dụng các biện pháp ngừa thai, đặc biệt là các loại thuốc uống để được chuyên gia tư vấn trực tiếp. Các bạn hãy đăng ký, đặt câu hỏi cũng như chia sẻ thông tin với người thân và bạn bè có quan tâm nhé!

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp các bạn vào lúc 11:30 – 13:00, thứ tư 31/05/2023

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TÔN TRỌNG CUỘC SỐNG RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI THAM DỰ.

Trong quá trình tư vấn, anh/chị có thể đặt câu hỏi mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ, ... ). Người tham dự miễn truy cứu trách nhiệm đối với đơn vị tổ chức nếu người tham dự tự nguyện tiết lộ thông cá nhân.

Chương trình được ghi âm và ghi hình để làm thông tin tham khảo cho cộng đồng. Bằng cách tham gia vào chương trình, quý vị đồng ý với việc ghi âm, ghi hình cũng như Thể lệ và Điều khoản chương trình. Chương trình dành cho người có quan tâm đến các biện pháp ngừa thai.

MA-YAZF-VN-0011-1

Gia Hân

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác