CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16
CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

Bài viết khác