Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

TS.BS Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Tặng quà chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (Thứ 2 từ trái qua)

Bài viết khác