Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM
Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM

Chuyên mục "thông tin hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM
(13/11/2013 03:59)

   Nhằm cung cấp thông tin rộng rãi cho người dân đồng thời hỗ trợ cho chính quyền địa phương và các cơ quan y tế hữu quan trong việc quản lý người hành nghề y và chủ động trong công tác phối hợp rà soát, giám sát, kiểm tra hoạt động y tế ngoài công lập, Sở Y tế TPHCM vừa mở một chuyên mục mới "Thông tin về hành nghề y" trên trang tin điện tử của Sở Y tế. (http://www.medianet.hochiminhcity.gov.vn)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác