Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở
Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Covid-19 _ Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo giúp cho người dân có hướng dẫn cụ thể khi có những biểu hiện: sốt, ho, đau họng, khó thở. 

HMT

Bài viết khác