Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019
Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Danh sách tập thể, cá nhân bệnh viện Hùng Vương được tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019), công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN DO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2 NĂM LIÊN TỤC (2018,2019), CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019 và CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019

Nhằm ghi nhận thành tích đóng góp của các tập thể và cá nhân thuộc bệnh viện Hùng Vương trong việc xây dựng và phát triển ngành y tế thành phố nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của toàn thành phố nói chung; Ủy ban Nhân dân Tp.HCM và Sở Y tế Tp.HCM đã có các quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2019 cho 22 tập thể; công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Cơ sở năm 2019 cho 57 cá nhân và tặng 48 tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 31 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019).

Danh sách cụ thể như sau:

TẬP THỂ

Công nhận danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2019

1.Quyết định 599/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Bệnh viện Hùng Vương

2.Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Phòng Tổ chức Cán bộ
 2. Phòng Điều dưỡng
 3. Phòng Quản lý Chất lượng
 4. Khoa Khám bệnh A
 5. Khoa Hậu phẫu
 6. Khoa Sản bệnh
 7. Khoa Phụ ngoại Ung bướu
 8. Khoa Hiếm muộn

3.Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 2. Phòng Chỉ đạo tuyến
 3. Phòng Công nghệ Thông tin
 4. Khoa Dược
 5. Khoa Khám bệnh B
 6. Khoa Sanh
 7. Khoa Hậu sản A
 8. Khoa Hậu sản B
 9. Khoa Phụ nội Nội tiết
 10. Phòng Công tác xã hội
 11. Khoa Sơ sinh
 12. Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
 13. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

4.Quyết định 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Phòng Tổ chức Cán bộ
 2. Khoa Khám bệnh A
 3. Phòng Điều dưỡng
 4. Phòng Quản lý Chất lượng
 5. Khoa Sản bệnh
 6. Khoa Phụ ngoại Ung bướu
 7. Khoa Hậu phẫu

5.Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Khoa Sơ sinh
 2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 3. Khoa Hậu sản A
 4. Khoa Hậu sản B
 5. Khoa Khám bệnh B
 6. Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
 7. Phòng Chỉ đạo tuyến
 8. Khoa Sanh
 9. Khoa Phụ nội Nội tiết
 10. Phòng Công nghệ Thông tin

CÁ NHÂN

Công nhận danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ năm 2019

6.Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc

7.Quyết định 1526/QĐ-SYT ngày 17/3/2020 của Sở Y tế Tp.HCM

 1. Ông Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó Giám đốc
 2. Bà Phan Thị Hằng – Phó Giám đốc
 3. Bà Võ Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng Điều dưỡng
 4. Bà Lê Thị Ngọc Sương – Hộ sinh, phòng Điều dưỡng
 5. Bà Phạm Nguyễn Lệ Hằng – Hộ sinh, khoa Hậu phẫu
 6. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng – Hộ sinh, khoa Hậu phẫu
 7. Ông Lê Nguyễn Trọng Hiền – Bác sĩ, khoa Hiếm muộn
 8. Bà Vũ Phương Thảo – Hộ sinh, khoa Hiếm muộn
 9. Bà Nguyễn Thị Vy Phương – Bác sĩ, khoa Hiếm muộn
 10. Bà Hoàng Thị Thanh Thảo – Phó trưởng khoa Khám bệnh A
 11. Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 12. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu
 13. Bà Lê Ngọc Hải Yến – Bác sĩ, khoa Phụ ngoại Ung bướu
 14. Ông Nguyễn Thành Danh – Kỹ sư, phòng Quản lý chất lượng
 15. Bà Bùi Thị Thanh Hồng – Kỹ sư, phòng Quản lý chất lượng
 16. Bà Trần Thị Ngọc Tâm – Bác sĩ khoa Sản bệnh
 17. Bà Nguyễn Thúy Nga – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
 18. Bà Ngô Minh Nguyệt – Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

8.Quyết định 2546/QĐ-SYT ngày 13/5/2020 của Sở Y tế Tp.HCM

 1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc
 2. Ông Nguyễn Đình Vũ – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
 3. Ông Lê Kim Bá Liêm – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
 4. Ông Lê Huy Bình – Bác sĩ, phòng Chỉ đạo tuyến
 5. Ông Trần Hoài Ân – Kỹ sư, phòng Công nghệ thông tin
 6. Ông Nguyễn Tiến Hưng – Kỹ sư, phòng Công nghệ thông tin
 7. Bà Đoàn Thị Thu Hồng – Cán sự, phòng Công nghệ thông tin
 8. Ông Phạm Quốc Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội
 9. Bà Đoàn Thị Ngọc Hân – Dược sĩ, khoa Dược
 10. Ông Trần Thế Thịnh – Dược sĩ, khoa Dược
 11. Bà Đặng Lê Dung Hạnh – Trưởng khoa Hậu phẫu
 12. Bà Lương Bạch Lan – Trưởng khoa Hậu sản A
 13. Bà Huỳnh Thị Thúy Mai – Trưởng khoa Hậu sản B
 14. Ông Quách Hoàng Ân – Phó trưởng khoa Hậu sản B
 15. Bà Phạm Quách Yến Xuân – Điều dưỡng trưởng khoa Hậu sản B
 16. Bà Lê Thị Mỹ Thoa – Hộ sinh, khoa Hậu sản B
 17. Bà Lê Hiền Liên – Bác sĩ, khoa Kế hoạch Gia đình
 18. Bà Phạm Thị Hải Châu – Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp
 19. Bà Lê Thị Phương Trang – Bác sĩ, phòng kế hoạch Tổng hợp
 20. Bà Trịnh Thị Kim Thảo – Bác sĩ, phòng kế hoạch Tổng hợp
 21. Bà Trần Thị Hằng – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh A
 22. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Trưởng khoa Khám bệnh B
 23. Bà Phạm Thị Ý Yên – Phó trưởng khoa Khám bệnh B
 24. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh B
 25. Bà Ngô Thị Thanh Thắm – Điều dưỡng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 26. Bà Trương Thị Thùy Trang – Phó trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
 27. Bà Phạm Thị Thu Hương – Hộ sinh trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu
 28. Bà Đặng Ngọc Yến Dung – Trưởng khoa Phụ nội Nội tiết
 29. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Quản lý chất lượng
 30. Bà Võ Thị Thu Thủy – Hộ sinh trưởng khoa Sản bệnh
 31. Bà Ngô Thanh Hà – Bác sĩ, khoa Sản bệnh
 32. Bà Khưu Thị Ngọc Hương – Bác sĩ, khoa Sản bệnh
 33. Bà Đào Thanh Hương – Bác sĩ, khoa Sản bệnh
 34. Bà Đặng Thị Hiện – Trưởng khoa Sanh
 35. Bà Trương Thị Ánh Tuyết – Phó trưởng khoa Sanh
 36. Bà Ngô Thị Thanh Thảo – Bác sĩ, khoa Sanh
 37. Bà Phùng Thị Thanh Vân – Hộ sinh trưởng khoa Sanh
 38. Bà Bùi Thị Thủy Tiên – Trưởng khoa Sơ sinh
 39. Bà Đỗ Hoàng Yến – Bác sĩ khoa Sơ sinh

Tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

9.Quyết định 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Bà Phan Thị Hằng – Phó Giám đốc
 2. Bà Võ Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng Điều dưỡng
 3. Bà Phạm Nguyễn Lệ Hằng – Hộ sinh, khoa Hậu phẫu
 4. Ông Lê Nguyễn Trọng Hiền – Bác sĩ, khoa Hiếm muộn
 5. Bà Nguyễn Thị Vy Phương – Bác sĩ, khoa Hiếm muộn
 6. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu
 7. Bà Lê Ngọc Hải Yến – Bác sĩ, khoa Phụ ngoại Ung bướu
 8. Bà Trần Thị Ngọc Tâm – Bác sĩ khoa Sản bệnh
 9. Bà Nguyễn Thúy Nga – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
 10. Bà Ngô Minh Nguyệt – Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

10.Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM

 1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc
 2. Ông Nguyễn Đình Vũ – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
 3. Ông Lê Kim Bá Liêm – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
 4. Ông Trần Hoài Ân – Kỹ sư, phòng Công nghệ thông tin
 5. Ông Phạm Quốc Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội
 6. Bà Đoàn Thị Ngọc Hân – Dược sĩ, khoa Dược
 7. Bà Đặng Lê Dung Hạnh – Trưởng khoa Hậu phẫu
 8. Bà Lương Bạch Lan – Trưởng khoa Hậu sản A
 9. Bà Phạm Thị Hải Châu – Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp
 10. Bà Trịnh Thị Kim Thảo – Bác sĩ, phòng kế hoạch Tổng hợp
 11. Bà Trần Thị Hằng – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh A
 12. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Trưởng khoa Khám bệnh B
 13. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh B
 14. Bà Phạm Thị Thu Hương – Hộ sinh trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu
 15. Bà Đặng Ngọc Yến Dung – Trưởng khoa Phụ nội Nội tiết
 16. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Quản lý chất lượng
 17. Bà Võ Thị Thu Thủy – Hộ sinh trưởng khoa Sản bệnh
 18. Bà Đặng Thị Hiện – Trưởng khoa Sanh
 19. Bà Trương Thị Ánh Tuyết – Phó trưởng khoa Sanh
 20. Bà Phùng Thị Thanh Vân – Hộ sinh trưởng khoa Sanh
 21. Bà Bùi Thị Thủy Tiên – Trưởng khoa Sơ sinh

P.Công tác xã hội-QH

 

Bài viết khác