DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020
DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020

 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG – “ĐƠN VỊ VINH DỰ ĐƯỢC CHỌN LỰA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2020”

 

CV. Trần Hữu Nhân

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Hùng Vương

Tháng 01/2020

Theo Hiệp hội An toàn người bệnh quốc gia Mỹ (2001), văn hóa an toàn người bệnh là văn hóa thể hiện 05 thuộc tính ở mức cao mà nhân viên y tế nỗ lực đưa vào thao tác thông qua việc triển khai thực hiện các hệ thống quản lý an toàn mạnh mẽ:

 1.  Văn hóa trong đó mọi nhân viên y tế (bao gồm những người trực tiếp điều trị cho người bệnh và cán bộ quản lý điều hành) đứng ra chịu trách nhiệm về an toàn của bản thân, của đồng nghiệp, bệnh nhân, thân người bệnh và khách đến thăm.
 2.  Văn hóa ưu tiên đặt an toàn lên trước mục tiêu về tài chính và tổ chức.
 3.  Văn hóa khuyến khích và khen thưởng nỗ lực phát hiện, thông báo và giải quyết các vấn đề an toàn.
 4.  Văn hóa trong đó tổ chức có cơ hội rút kinh nghiệm từ sự cố/tai biến.
 5.  Văn hóa cung cấp nguồn lực, cơ cấu và trách nhiệm giải trình phù hợp để duy trì hiệu quả các hệ thống đảm bảo an toàn.

Điều đó có nghĩa là một tổ chức được xem là có văn hóa an toàn khi mỗi thành viên của tổ chức đó, bất chấp ở cương vị nào đều thể hiện vai trò chủ động trong phòng ngừa sai sót, và vai trò của từng cá nhân này được sự hỗ trợ của tổ chức (AHRQ, 2004).

Tại bệnh viện Hùng Vương việc xây dựng văn hóa an toàn người bệnh là một hoạt động cực kỳ quan trọng và không thể thiếu. Việc xây dựng này tại bệnh viện không phải là những vấn đề trừu tượng, ngược lại đó là những hoạt động rất thiết thực góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện và hạn chế thấp nhất các tai biến xảy ra.

Trong năm 2019, bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, kết quả khảo sát hài lòng người bệnh của Bộ Y tế, bệnh viện Hùng Vương đạt 4,24 điểm - đứng thứ 2 trong tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2020, bệnh viện vinh dự được Bộ Y tế và Trung tâm Quốc gia về Y tế toàn cầu Nhật Bản (NCGM) chọn là nơi để tổ chức “Diễn đàn quản lý chất lượng và an toàn người bệnh năm 2019” – một diễn đàn ý nghĩa để các bệnh viện chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong thực hành an toàn người bệnh, cải tiến chất lượng dịch vụ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu khách mời là những chuyên gia đến từ: Cục Quản lý chất lượng khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức NCGM Nhật bản, lãnh đạo và các đại biểu khách mời đến từ các bệnh viện trong cả nước.

Được biết, diễn đàn năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 9 tháng 1, tại Hội trường tòa nhà Bách Hợp và tòa nhà Trạng Nguyên của bệnh viện, với 11 Phiên báo cáo:

 • Phiên 1: Chia sẻ kinh nghiệm thực hành quản lý chất lượng từ tổ chức NCGM
 • Phiên 2: Vai trò của quản lý chất lượng
 • Phiên 3: Hiệu quả làm việc đội nhóm
 • Phiên 4: Hoạt động an toàn người bệnh
 • Phiên 5: Quy trình thực hành chuẩn
 • Phiên 6: Cải tiến chất lượng thông qua việc nhận diện chính xác người bệnh
 • Phiên 7: Báo cáo sự cố y khoa
 • Phiên 8: Cải tiến chất lượng
 • Phiên 9: An toàn trong phẫu thuật, thủ thuật
 • Phiên 10: Trải nghiệm của người bệnh
 • Phiên 11: Văn hóa an toàn người bệnh

“Những sai sót trong y khoa là điều rất khó tránh khỏi, song điều quan trọng không phải là: tìm lỗi, quy trách nhiệm, trừng phạt,…mà quan trọng nhất là xử lý tai biến ấy như thế nào để tránh những sai sót khác có thể xảy ra tiếp theo.”    

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác