Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022
Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hùng Vương (từ trái qua)

BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hùng Vương - Phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Bài viết khác