HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương; qua đó đề ra phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019. Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị “Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy bệnh viện Hùng Vương”

Đến dự Hội nghị gồm có:

+ Đ/c Nguyễn Trần Tú Khanh – Ban tổ chức Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

+ Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế - Bí thư Đảng ủy -Giám đốc bệnh viện

+ Đ/c Huỳnh Xuân Nghiêm -  Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc bệnh viện

+ Đ/c Phan Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy bệnh viện - Phó Giám đốc bệnh viện

+ Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó Giám đốc bệnh viện

+ Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - UV.BCH Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện

+ Đ/c Nguyễn Bảo Trị - Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện

+ Đ/c Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện

+ Đ/c Đặng Lê Dung Hạnh - UV.BCH Đảng bộ - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân bệnh viện

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện lên triển khai nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch 281-KH/TU về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Đ/c Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc bệnh viện báo cáo đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ bệnh viện

Đ/c Phan Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy bệnh viện lên triển khai kế hoạch kiểm tra – giám sát Quý 3 năm 2019

Đ/c Trương Thị Hồng Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ lên báo cáo tình hình thu, chi đảng phí và kinh phí hoạt động của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện triển khai nội dung hoạt động của Đảng bộ bệnh viện 6 tháng cuối năm 2019.

SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 – TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ “ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG NĂM 2018”

Nhằm sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019, từ đó định hướng nội dung thi đua trong 6 tháng cuối. Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2018.

Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của bệnh viện Hùng Vương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2018”.

BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn Bệnh viện  trong 6 tháng đầu năm 2019

BS.CKI Nguyễn Bảo Trị - Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện báo cáo sơ kết hoạt động Đoàn Thanh niên Bệnh viện 

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc bệnh viện đọc các Quyết định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

 1. CỜ THI ĐUA CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2018 (Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 17/6/2019)
 2. CỜ THI ĐUA NĂM 2018 CỦA UBND THÀNH PHỐ (Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/5/2019)
 3. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2018 (Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 25/3/2019)
 4. CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 (Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 10/6/2019)
 5. CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 (Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 23/7/2019)

Trao Bằng khen tập thể xuất sắc 2017 & 2018

Bệnh viện Hùng Vương

Phòng Công tác xã hội

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Hiếm muộn

Trao bằng khen cá nhân xuất sắc 2017 & 2018

 1. TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết  – Giám đốc bệnh viện
 2. BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó Giám đốc bệnh viện
 3. HSTC.Trần Thị Thu Hà – Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 4. CV.Trương Thị Hồng Nguyệt – Trưởng phòng Hành chính quản trị
 5. KTV.Nguyễn Bá Phúc – Phòng Hành chính quản trị
 6. KS.Tăng Kim Hoàng Văn – Khoa Hiếm muộn
 7. HS.Lục Bội Ngọc – Phòng Quản lý chất lượng
 8. BS.Ngô Thị Thanh Thảo – Khoa Sanh

Trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2018

 1. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 2. Phòng Tổ chức cán bộ
 3. Phòng Hành chính quản trị
 4. Phòng Chỉ đạo tuyến
 5. Phòng Điều dưỡng
 6. Phòng Công nghệ thông tin
 7. Phòng Quản lý chất lượng
 8. Phòng Công tác xã hội
 9. Khoa Khám bệnh A
 10. Khoa Khám bệnh B
 11. Khoa Sanh
 12. Khoa Hậu sản A
 13. Khoa Hậu sản B
 14. Khoa Hậu phẫu
 15. Khoa Sản bệnh
 16. Khoa Phụ ngoại – Ung bướu
 17. Khoa Phụ nội – Nội tiết
 18. Khoa Hiếm muộn
 19. Khoa Sơ sinh
 20. Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
 21. Khoa Xét nghiệm
 22. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 23. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác