Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020
Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Hội nghị trực tuyến sáng ngày 16/06/2020

Sáng ngày 16/06/2020, Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến theo thư mời 184-TM/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến diễn ra với các nội dung:

1. Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Nghe chuyên đề về thời sự: Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác