Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019

 

Hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019

Ngày 14/9, bệnh viện Hùng Vương đại diện Công đoàn ngành Y tế tham dự hội thao "Phụ nữ khỏe đẹp, năng động" năm 2019 do Liên đoàn lao động phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố tham gia.

Hội thao năm nay thu hút hơn 2.000 đoàn viên công đoàn, hội viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm: Ai nhanh hơn; ghép tranh chủ đề “Chung tay vì môi trường xanh”; đi ván gỗ “Đôi hia ngàn dặm” và đồng diễn thể dục giữa giờ. Thông qua các hoạt động, hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bệnh viện Hùng Vương đã đạt giải 3 môn thể dục đồng diễn và giải khuyến khích toàn đoàn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác