KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương
KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2. - Bệnh viện Hùng Vương

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2.

KSNK tổ chức lớp tập huấn về Phòng ngừa nhiễm khuẩn niệu liên quan đến ống thông niệu đạo vào ngày 26 và 28 tháng 2.
(05/03/2013 19:36)
  Chương trình huấn luyện gồm 4 lớp, mỗi lớp 32 học viên vào các chiều thứ ba, thứ năm hàng tuần từ ngày 26/2/13 – 21/3/13.
 
 
 
 
Hình ảnh lớp tập huấn.
 
  Chương trình huấn luyện được thiết kế theo hình thức học tương tác, nắm vững lý thuyết ngay tại lớp học, giúp học viên phát hiện được các sai sót trong thực hành kĩ thuật thông qua các video ngắn và thực hành trên mô hình. Mục tiêu của lớp học là nhằm nâng cao kiến thức cho Điều dưỡng, nữ hộ sinh biết cách phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn niệu gây ra do chăm sóc. Đây là khóa học thứ hai được tổ chức sau thành công của khóa học đầu tiên về “Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến Catheter” tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2012.
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác