Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn
Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

Lễ kết nạp đảng viên mới – kết hợp về nguồn

       Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

       Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.

       Ngày 27/09/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Y tế, Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương tổ chức về nguồn tại Rừng Sác - Căn cứ địa, chiến khu huyền thoại tại huyện Cần Giờ và kết hợp làm Lễ kết nạp đảng viên cho 12 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020).

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại Rừng Sác - Căn cứ địa, chiến khu huyền thoại tại huyện Cần Giờ

Đồng chí Hoàng Thị Diễm Tuyết – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương lên đọc nội dung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020) 

Đồng chí Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương đọc quyết định kết nạp đảng viên 

Đồng chí Hoàng Thị Diễm Tuyết – Bí thư Đảng ủy lên trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

Đảng viên mới tuyên thệ và phát biểu cảm nghĩ

Đảng viên mới chụp hình lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm khoa phòng

 

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương viếng thắp hương nghĩa trang liệt sỹ Rừng Sác

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài căn cứ địa, chiến khu huyền thoại huyện Cần Giờ

P.CTXH, Ngày 28/09/2020

Cao Thành Trung     

                                                                                                                                                

Bài viết khác