Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình
Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tuyên dương gương điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Phát biểu ôn lại kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác