Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương
Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá - Bệnh viện Hùng Vương

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá

Một số Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về công tác phòng chống thuốc lá
(22/06/2011 14:33)

đông trùng hạ thảo, dong trung ha thao, mang chong tham, thuoc giam can best slim, chống thấm, chống thấm sika, chống thấm tường, chống thấm ngược, chong tham thang may, beautiful slim body

- Chỉ thị số 08/2001/CT - BYT ngày 03 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành y tế
- Chỉ thị số 12/2007/CT - TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá
- Nghị định số 45/2005/NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
- Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
- Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong ngành y tế.
 
 

  Download các Quyết định, Nghị định, Chỉ thị về phòng chống tác hại thuốc lá

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác