Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh
Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ KHÁM CHỮA BỆNH     

     Ngày 9 tháng 11, tại hội trường toà nhà Bách Hợp bệnh viện Hùng Vương đã diễn ra buổi phổ biến tuyên truyền pháp luật về khám chữa bệnh do thầy TS.Võ Trung Tín - Trưởng bộ môn luật Đất đai - Môi trường trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tham dự và phổ biến. Đây là hoạt động thường niên bệnh viện tổ chức nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật ra đời từ năm 2013.

    Ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

     Ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.

Bài viết khác