QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển của 444 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên tại Tp.Hồ Chí Minh; sau 5 ngày tập trung làm việc, ngày 18/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 62 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được bầu là Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XI đã thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2025, Tp.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Phấn đấu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045 Tp.Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Đại hội đã thông qua 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm là 8%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người; duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân và tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý với 11 Đề án thành phần; Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa với 14 Đề án, Chương trình thành phần; Chương trình đột phá đổi mới quản lý với 11 Đề án, Chương trình thành phần và Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực với 13 Đề án, Chương trình thành phần. 

Để phát huy kết quả của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ra sức phấn đấu xây dựng thành phố mang tên Bác kính yêu ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc, toàn thể đảng viên Đảng bộ bệnh viên Hùng Vương quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, không ngừng phấn đấu xây dựng bệnh viện Hùng Vương ngày càng phát triển hiện đại, chuyên sâu, trở thành một trung tâm sản phụ khoa có uy tín tại thành phố và trong khu vực.

Phạm Quốc Hùng

Bài viết khác